PN-EN ISO 10052:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego -- Metoda uproszczona

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody pomiarów terenowych:
a) izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych pomiędzy pomieszczeniami;
b) izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów;
c) izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych fasad; i
d) poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach, spowodowanego sprzętem technicznym.
Metody opisane w niniejszym są stosowane przy pomiarach w pomieszczeniach mieszkalnych lub w pomieszczeniach o porównywalnej powierzchni do 150 m3.
Przy metodzie pomiaru izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych pomiędzy pomieszczeniami, izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów, izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych fasad podano wartości zależne od częstotliwości (w pasmach oktawowych). Można je przekształcić w wartości jednoliczbowe charakteryzujące właściwości akustyczne, stosując normy ISO 717-1 i ISO 717-2. W przypadku twardej/miękkiej izolacji od dźwięków uderzeniowych wyniki są również podane w ogólnym maksymalnym poziomie uderzeniowym ważonym krzywą korekcji A. W przypadku dźwięku od sprzętu technicznego wyniki są podawane bezpośrednio w poziomach ciśnienia akustycznego ważonych krzywą korekcji A lub C.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10052:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego -- Metoda uproszczona
Data publikacji 21-12-2021
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 10052:2021 [IDT], ISO 10052:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10052:2007 - wersja polska, PN-EN ISO 10052:2007/A1:2010 - wersja angielska
ICS 17.140.20, 91.120.20, 91.140.01