PN-EN ISO 10052:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10052:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego -- Metoda uproszczona

Zakres

Określono metody pomiarów polowych: a) izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych pomiędzy pomieszczeniami; b) izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów; c) izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych fasad; i d) poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach, spowodowanego sprzętem technicznym. Opisane metody są stosowane przy pomiarach w pomieszczeniach mieszkalnych lub w pomieszczeniach o porównywalnej powierzchni do 150 m3. Przy metodzie pomiaru izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych pomiędzy pomieszczeniami, izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów, izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych fasad podano wartości zależne od częstotliwości

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10052:2007 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego -- Metoda uproszczona
Data publikacji 29-05-2007
Data wycofania 21-12-2021
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 10052:2004 [IDT], ISO 10052:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10052:2005 - wersja angielska
ICS 17.140.20, 91.120.20, 91.140.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10052:2021-12 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 10052:2007/A1:2010E