PN-EN ISO 12354-4:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Akustyka budowlana -- Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów -- Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje model obliczeniowy do oceny poziomu mocy akustycznej promieniowanej przez fasadę budynku spowodowanego dźwiękiem wewnątrz tego budynku, przede wszystkim za pomocą mierzonych poziomów ciśnienia akustycznego wewnątrz budynku i danych pomiarowych charakteryzujących transmisję dźwięku przez odpowiednie elementy i otwory w fasadzie budynku. Te poziomy mocy akustycznej, łącznie z tymi z innych źródeł dźwięku, wewnątrz lub naprzeciwko fasady budynku, tworzą podstawę do obliczenia poziomu ciśnienia akustycznego w wybranej odległości od budynku jako wartości właściwości akustycznych budynku.
Prognozowanie wewnętrznego poziomu ciśnienia akustycznego na podstawie wiedzy o wewnętrznych źródłach dźwięku jest poza zakresem niniejszego dokumentu.
Prognozowanie propagacji dźwięku na zewnątrz znajduje się poza zakresem dokumentu.
UWAGA: Dla prostych warunków propagacji podano podejście do oszacowania poziomu ciśnienia akustycznego w Załączniku informacyjnym E.
Niniejszy dokument opisuje zasady modelu obliczeniowego, wymienia odpowiednie wartości i określa ich zastosowania i ograniczenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12354-4:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Akustyka budowlana -- Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów -- Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska
Data publikacji 19-10-2017
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 12354-4:2017 [IDT], ISO 12354-4:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12354-4:2003 - wersja polska
ICS 91.120.20