PN-EN ISO 12354-1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN
Akustyka budowlana -- Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje modele obliczeniowe mające na celu oszacowanie izolacyjności od dźwięków powietrznych między sąsiednimi pokojami w budynkach, opierając się przede wszystkim na podstawie danych charakteryzujących bezpośrednią lub pośrednią transmisję dźwięków przez składowe elementy budowlane oraz teoretycznie metody teoretyczne rozchodzenia się dźwięku w elementach strukturalnych.
Szczegółowy model opisano dla obliczeń w pasmach częstotliwości, w zakresie częstotliwości 1/3-oktawowych od 100 do 3 150 Hz, zgodnie z EN ISO 717-1, ewentualnie rozszerzone do 1/3-oktawowego pasma 50 Hz, jeżeli są dostępne dane elementu i połączenia (patrz Aneks I); ocena jednoliczbowa może być określona na podstawie wyników obliczeń. Na podstawie obliczeń bezpośrednich wartości jednoliczbowych z zastosowaniem oceny jednoliczbowej elementów otrzymuje się uproszczony model w ograniczonym zakresie stosowania; zaproponowano metodę oceny niepewności dla uproszczonego modelu (patrz załącznik K).
Niniejszy dokument opisuje zasady schematu obliczeniowego, wymienia odpowiednie wartości i określa ich zastosowanie i ograniczenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 12354-1:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Akustyka budowlana -- Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami
Data publikacji 19-10-2017
Liczba stron 108
Grupa cenowa XA
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 12354-1:2017 [IDT], ISO 12354-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12354-1:2002 - wersja polska
ICS 91.120.20