PN-EN 13732:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Zbiornikowe schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach rolnych -- Wymagania dotyczące działania, bezpieczeństwa i higieny

Zakres

1.1 W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące projektowania, działania, bezpieczeństwa i higieny zbiornikowych schładzarek mleka i odpowiednich metod badań.
UWAGA W informacyjnym Załączniku K podano kilka elementów biorąc pod uwagę szacowanie i obliczanie zużycia energii.
W niniejszym dokumencie podano wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia niebezpieczne odnoszące się do zbiornikowych schładzarek mleka stosowanych w gospodarstwach rolnych, gdy są one instalowane, używane i konserwowane zgodnie z przeznaczeniem przewidzianym przez producenta (patrz informacyjny Załącznik A).
Niniejszy dokument dotyczy zbiornikowych schładzarek mleka, ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem oraz sterowaniem automatycznym, używanych w gospodarstwach rolnych oraz zlewniach mleka. Ma zastosowanie do schładzarek na dwa udoje mleka (24 h), na cztery udoje mleka (48 h) i na sześć udojów mleka (72 h), w czasie których chłodzenie odbywa się, całkowicie (mleko bez wstępnego schłodzenia) lub częściowo (w przypadku mleka wstępnie schłodzonego), w schładzarce. Ma również zastosowanie do schładzarek współpracujących z systemem ciągłego udoju (np. udój automatyczny).
1.2 Niniejszy dokument nie obejmuje:
— schładzarek przejezdnych;
— schładzarek przechylanych w celu opróżniania:
— wyposażenia do dostarczania mleka do schładzarek;
— wyposażenia do wstępnego chłodzenia mleka lub chłodzenia w przepływie;
— zagrożeń powodowanych użyciem innej energii niż energii elektrycznej;
— aspektu ciśnieniowego schładzarek próżniowych (schładzarki w których wewnętrzne części zbiornika są przeznaczone do pracy przy ciśnieniu poniżej ciśnienia atmosferycznego);
— wymagań dotyczących wzorcowania pomiaru objętości mleka.
1.3 Niniejszy dokument nie ma zastosowania do zbiornikowych schładzarek mleka stosowanych w gospodarstwach rolnych, wyprodukowanych przed datą jej opublikowania jako EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13732:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Zbiornikowe schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach rolnych -- Wymagania dotyczące działania, bezpieczeństwa i higieny
Data publikacji 16-12-2022
Liczba stron 100
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
Wprowadza EN 13732:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13732:2013-11 - wersja angielska, PN-EN 13732:2013-11 - wersja polska
ICS 65.040.10, 67.260