PN-EN IEC 62841-4-3:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 4-3: Wymagania szczegółowe dotyczące kosiarek trawnikowych, obsługiwanych przez operatora pieszego

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 ma zastosowanie wraz z następującym uzupełnieniem:

Uzupełnienie:

Niniejszy dokument dotyczy obsługiwanych przez operatora pieszego

– bębnowych kosiarek do trawy;
oraz
– rotacyjnych kosiarek do trawy

wyposażonych w

– metalowe urządzenia tnące; i/lub
– sztywne niemetalowe urządzenia tnące; i/lub
– niemetalowe urządzenia tnące z jednym lub większą liczbą elementów tnących zamontowanych obrotowo na - ogólnie mówiąc - okrągłym zespole napędowym, gdzie elementy tnące wykorzystują do cięcia siłę odśrodkową a energia kinetyczna każdego pojedynczego elementu tnącego wynosi więcej niż 10 J.

UWAGA 101 Maszyny z niemetalowymi urządzeniami tnącymi i energią kinetyczną każdego pojedynczego elementu tnącego wynoszącą nie więcej niż 10 J są uważane za przycinarki trawnikowe.

Niniejszego dokumentu stosuje się do

– kosiarek zrobotyzowanych;
– kosiarek zdalnie sterowanych;
– kosiarek bijakowych lub przystawek z cepami;
– kosiarek nożycowych;
– kosiarek do użytków zielonych;
– kosiarek sierpowych;
– holowanych/pół-zawieszonych maszyn do cięcia trawy;
– maszyn do usuwania zarośli;
– przycinarek trawnikowych i przycinarek krawędziowych;
– obrzynarek do trawników;
– przycinarek do trawy ;
– kos do zarośli;
– pilarek do zarośli;
– kosiarek rolniczych;
– przystawek z siedziskiem/wózków dwukołowych
– maszyn samojezdnych;
– kosiarek bez własnego napędu;
– kosiarek z napędem spalinowym;
– maszyn z napędem hybrydowym i zasilanych ogniwami paliwowymi oraz powiązanych systemów ładowania; i
– ciągników ogrodowych i ich przystawek.

UWAGA 102 Kosiarki zrobotyzowane zostały ujęte w IEC 60335-2-107 i zostaną ujęte w przyszłej części IEC 62841.

UWAGA 103 Przycinarki trawnikowe i przycinarki krawędziowe zostały ujęte w IEC 60335-2-91.

UWAGA 104 Przycinarki trawnikowe, przycinarki krawędziowe, przycinarki do trawy, kosy do zarośli i pilarki do zarośli zostaną ujęte w przyszłej części IEC 62841.

UWAGA 105 Obrzynarki do trawników zostaną ujęte w przyszłej części IEC 62841.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62841-4-3:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 4-3: Wymagania szczegółowe dotyczące kosiarek trawnikowych, obsługiwanych przez operatora pieszego
Data publikacji 28-12-2021
Liczba stron 122
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN IEC 62841-4-3:2021 [IDT], IEC 62841-4-3:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-2-77:2010/Ap1:2013-06 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-77:2010 - wersja polska, PN-EN 60335-2-77:2010 - wersja angielska, PN-EN 60335-2-77:2010/Ap2:2016-06 - wersja polska
ICS 65.060.70