PN-EN 12878:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie -- Wymagania i metody badań

Zakres

Ustalono wymagania i metody badań pigmentów stosowanych do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i kombinacjach cement/wapno. Objęte tą normą europejską pigmenty mogą być również stosowane w zaprawach wapiennych bez domieszek. Dla tych zastosowań patrz EN 459-1 i EN 459-2. (lub: zastosowania te podano w EN 459-1 i EN 459-2). Pigmenty do tego celu mogą być pojedynczymi pigmentami, mieszaninami pigmentów lub mieszaninami pigmentów i wypełniaczy, w postaci proszkowej lub ziarnistej albo wodnych preparatów. Pigmenty należą zwykle do jednej z następujących grup związków: syntetyczne lub naturalne tlenki i wodorotlenki żelaza, tlenki chromu, tytanu i manganu, złożone pigmenty nieorganiczne, na przykład kombinacje wspomnianych powyżej tlenków i wodorotlenków metali z tlenkami i wodorotlenkami kobaltu, glinu, niklu i antymonu, pigmenty ultramaryny, błękit i zieleń ftalocyjaninowa, niezwiązany węgiel(powinien być traktowany jako pigment nieorganiczny), mieszaniny powyższych materiałów (które mogą obejmować również wypełniacze).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12878:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 20-05-2014
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN 12878:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12878:2006 - wersja polska, PN-EN 12878:2006/Ap1:2007 - wersja polska
ICS 87.060.10, 91.100.10