PN-EN 13892-3:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Metody badania materiałów na podkłady podłogowe -- Część 3: Oznaczanie odporności na ścieranie według Bohmego

Zakres

Niniejsza Norma Europejska podaje metodę oznaczania odporności na ścieranie na próbkach wykonanych z przeznaczonego na podkład materiału na bazie cementu, zwłaszcza z trudno ścieralnych ziarnistych materiałów, a także z innych materiałów podkładowych. Podaną metodą można badać próbki wycięte z podkładu podłogowego, natomiast nie jest ona odpowiednia do podkładów podłogowych wykonanych na bazie żywic syntetycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13892-3:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Metody badania materiałów na podkłady podłogowe -- Część 3: Oznaczanie odporności na ścieranie według Bohmego
Data publikacji 25-02-2015
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 215, Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 13892-3:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13892-3:2005 - wersja polska, PN-EN 13892-3:2005/Ap1:2005 - wersja polska
ICS 91.100.10