PN-EN 934-3+A1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 3: Domieszki do zapraw do murów -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano definicje i wymagania oraz kryteria zgodności dotyczące domieszek stosowanych do cementowych zapraw do murów. Niniejsza norma obejmuje dwa typy domieszek: domieszki opóźniające wiązanie i domieszki napowietrzające/ uplastyczniające, stosowane do towarowych i wytwarzanych w miejscu wbudowania zapraw murarskich. W normie nie podano postanowień dotyczących stosowania domieszek do zapraw do murów; zamieszczono je w EN 998-1 i EN 998-2

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 934-3+A1:2012 - wersja angielska
Tytuł Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 3: Domieszki do zapraw do murów -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie
Data publikacji 08-10-2012
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 934-3:2009+A1:2012 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 934-3:2010 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.100.10