PN-EN 9300-121:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 121: Semantyczne odwzorowanie ustalonej geometrii CAD 3D z graficzną informacją o wyrobie i produkcji

Zakres

1.1 W zakresie
Niniejszy dokument ma zastosowanie do:
– interpretowanych maszynowo „Semantycznych odwzorowań” PMI (definicja, patrz Rozdział 3);
– związku powyższego z kształtami geometrycznymi 3D;
– możliwego związku powyższego z przedstawieniem 3D informacji o wyrobie i produkcji (PMI) oraz adnotacje 3D jak określono w EN 9300-120.
W EN 9300-121 technologia użyta do przechowywania tych informacji 3D jest oparta na odwzorowaniu semantycznym. Głównymi przypadkami użycia są certyfikacja, odpowiedzialność za wyrób i ponowne użycie projektu.
Dla celów niniejszego dokumentu, definicja semantyczna jest na poziomie, który wspiera skojarzeniowe „równoczesne – zaznaczanie”, na potrzeby odczytu przez człowieka.
1.2 Poza zakresem
Niniejszy dokument ma zastosowanie do:
– prezentacji PMI (zdefiniowanej w EN 9300-120);
– atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika, które są przyporządkowane do obiektów geometrycznych 3D lub na poziomie części. Archiwizacja UDA jest zdefiniowana w EN 9300-120.
– W jaki sposób przechowywać dodatkowe informacje:
- prawa majątkowe;
- formularz cech;
- zespół CAD.
– Semantyki specjalnych uwag poza zakresem PMI: ITAR/EAR, informacji zastrzeżonych i informacji z tablicy rysunkowej itp.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9300-121:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 121: Semantyczne odwzorowanie ustalonej geometrii CAD 3D z graficzną informacją o wyrobie i produkcji
Data publikacji 25-04-2024
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9300-121:2023 [IDT]
ICS 01.110, 49.020, 35.240.30