PN-EN ISO 15743:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Ergonomia środowiska termicznego -- Zimne miejsca pracy -- Ocena i zarządzanie ryzykiem

Zakres

Podano strategię oceny i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do zimnego środowiska pracy, a w szczególności: metody oceny ryzyka związanego z zimnem, listę kontrolną do rozpoznawania zagrożeń wynikających z zimnego środowiska pracy, kwestionariusz do stosowania przez osoby zajmujące się zawodowo ochroną zdrowia pracowników przeznaczony do rozpoznawania osób z objawami świadczącymi o ich zwiększonej wrażliwości na zimno, zalecenia dotyczące ochrony osób przed działaniem zimna. Podano wytyczne stosowania norm dotyczących środowiska termicznego. W załączniku podano przykład oceny miejsca pracy z zimnym środowiskiem wewnątrz budynku

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15743:2009 - wersja angielska
Tytuł Ergonomia środowiska termicznego -- Zimne miejsca pracy -- Ocena i zarządzanie ryzykiem
Data publikacji 21-01-2009
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 15743:2008 [IDT], ISO 15743:2008 [IDT]
ICS 13.180