PN-EN 9239:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Zarządzanie programem -- Przewodnik zarządzania ryzykiem

Zakres

Niniejszy dokument zapewnia odpowiedź na określone potrzeby w obszarze aeronautyki chociaż nie przedstawia żadnych charakterystyk sektorowych i z tego względu może być stosowany na potrzeby innych obszarów. Jednakże, specyfika niektórych obszarów może prowadzić do stosowania istniejących norm sektorowych takich jak EN ISO 17666 Systemy kosmiczne – Zarządzanie ryzykiem (ISO 17666:2003).
W niniejszym dokumencie:
– zaproponowano główne etapy tworzenia struktury Zarządzania Ryzykiem w ramach Zarządzania programem. Wytyczne te mogą służyć jako podstawa do napisania specyfikacji Zarządzania Ryzykiem;
– opisano proces kontroli ryzyka programu w ramach określonych granic, które uznano za dopuszczalne. Ten znormalizowany proces może być stosowany jako przewodnik metodologiczny do napisania Planu Zarządzania Ryzykiem;
– uznano potrzebę zarządzania wiedzą w odniesieniu do Zarządzania Ryzykiem, w celu wykorzystania i dzielenia się praktycznymi doświadczeniami z innych programów, jak również oceny dojrzałości Zarządzania Ryzykiem;
– zidentyfikowano użyteczne dokumenty dotyczące Zarządzania Ryzykiem;
– zaproponowano przykład typowej listy kontrolnej ryzyka w odniesieniu do programu;
ponadto:
– przedstawiono szanse. Szansa jest niepewnym zdarzeniem z pozytywnymi skutkami dla programu.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 9239:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Zarządzanie programem -- Przewodnik zarządzania ryzykiem
Data publikacji 21-06-2016
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9239:2016 [IDT]
ICS 49.060