PN-EN 16601-80:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Zarządzanie projektem kosmicznym -- Zarządzanie ryzykiem

Zakres

W niniejszej normie określono zasady i wymagania dotyczące zintegrowanego zarządzania ryzykiem w projekcie kosmicznym objaśniono co jest potrzebne do realizacji polityki zintegrowanego zarządzania ryzykiem w projekcie przez każdego uczestnika, na każdym poziomie (tj. klienta, dostawcę pierwszego poziomu lub dostawców niższych poziomów).
Niniejsza norma zawiera podsumowanie ogólnego procesu zarządzania ryzykiem, który jest podzielony na cztery (4) podstawowe etapy i dziewięć (9) zadań.
Proces zarządzania ryzykiem wymaga wymiany informacji między wszystkimi obszarami projektu i zapewnia uwidocznienie przewidywalnych ryzyk uwzględniając ich klasyfikację pod względem krytyczności dla projektu; ryzyka te są monitorowane i kontrolowane zgodnie z wytycznymi określonymi dla obszarów do których należą.
Obszarami zastosowania niniejszej normy są wszystkie działania we wszystkich fazach projektu kosmicznego. Definicja podziału projektu na fazy jest podana w ECSS-M-ST-10.
Niniejsza norma może być dopasowana do określonych charakterystyk i ograniczeń projektu kosmicznego zgodnie z ECSS-S-ST-00.

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16601-80:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie projektem kosmicznym -- Zarządzanie ryzykiem
Data publikacji 28-11-2014
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 16601-80:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17666:2004 - wersja angielska
ICS 49.140