PN-EN 12878:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12878:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie -- Wymagania i metody badań

Zakres

Podano wymagania i metody badań pigmentów stosowanych do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i kompozycjach cement/wapno. Pigmenty do tych celów mogą być pojedynczymi pigmentami, mieszaninami pigmentów lub mieszaninami pigmentów i wypełniaczy, w postaci proszku lub granulatu, lub wodnymi preparacjami

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 12878:2006/Ap1:2007P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12878:2006 - wersja polska
Tytuł Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 09-11-2006
Data wycofania 20-05-2014
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN 12878:2005 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12878:2005 - wersja niemiecka, PN-EN 12878:2005 - wersja angielska
ICS 87.060.10, 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 12878:2014-05 - wersja angielska, PN-EN 12878:2014-05 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 12878:2006/Ap1:2007P