PN-EN 1917:2004 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

Zakres

Określono wymagania dotyczące właściwości użytkowych i opisano metody badań prefabrykowanych elementów betonowych studzienek niewłazowych oraz studzienek włazowych, o kołowym, prostokątnym lub eliptycznym kształcie przekroju wewnętrznego, z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowych, o nominalnych wymiarach nie przekraczających DN 1250 (dla elementów o wewnętrznym przekroju kołowym) lub LN 1250 (dla elementów o prostokątnym lub eliptycznym przekroju wewnętrznym), stosowanych w systemach odwadniających i kanalizacyjnych działających grawitacyjnie lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem. Uwzględniono również ocenę zgodności elementów objętych normą oraz warunki dotyczące znakowania wyrobów. Dodatkowo podano informacje dotyczące powiązania normy z dyrektywą UE Wyroby budowlane. Podano definicje 34 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1917:2004 - wersja polska
Tytuł Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
Data publikacji 08-07-2004
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 1917:2002 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 93.030, 91.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN 1917:2004/AC:2006P, PN-EN 1917:2004/AC:2007P, PN-EN 1917:2004/AC:2009P