PN-EN 845-2+A1:2016-10 - wersja angielska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 2: Nadproża

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące nadproży prefabrykowanych o maksymalnej rozpiętości 4,5 m, wykonanych ze stali, autoklawizowanego betonu komórkowego, kamienia sztucznego, betonu, elementów ceramiki wypalanej, elementów silikatowych, elementów z kamienia naturalnego lub z kombinacji tych materiałów.
Belki betonowe i stalowe zgodne odpowiednio z EN 1090-1, EN 12602 i EN 13225 nie są objęte niniejszą normą.
Nadproża prefabrykowane mogą być albo nadprożami jednolitymi albo prefabrykowanymi częściami nadproży zespolonych.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy:
a) nadproży w całości wykonywanych na miejscu budowy.
b) nadproży, których strefa rozciągana wykonana jest na miejscu wbudowania.
c) nadproży drewnianych.
d) niezbrojonych nadproży z kamienia naturalnego.
Liniowe elementy konstrukcyjne przekrywające w ścianach murowanych otwory o rozpiętości większej niż 4,5 m oraz liniowe elementy przeznaczone do stosowania jako niezależna funkcja konstrukcyjna (np. belki) nie są objęte niniejszą normą.

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 845-2+A1:2016-10 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 2: Nadproża
Data publikacji 04-10-2016
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 845-2:2013+A1:2016 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 845-2:2013-10 - wersja angielska
ICS 91.060.10, 91.080.30