PN-EN 12878:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12878:2006 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub wapna -- Wymagania i metody badań

Zakres

Podano wymagania i odpowiadające im metody badań pigmentów stosowanych do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i mieszanin cementu z wapnem. Pigmenty do tych celów mogą być pojedynczymi pigmentami lub mieszaninami pigmentów i wypełniaczy, w formie proszku lub granulacji, lub preparacjami wodnymi

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12878:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i/lub wapna -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 15-08-2005
Data wycofania 09-11-2006
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN 12878:2005 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12878:2001 - wersja polska
ICS 87.060.10, 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 12878:2006 - wersja polska