PN-B-02864:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zakres

Podano zasady obliczania zapotrzebowania wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla jednostek osadniczych, obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów przemysłowych i dla zbiorników z gazem płynnym

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02864:1997 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru
Data publikacji 24-12-1997
Data wycofania 29-09-2008
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Zastępuje PN-B-02864:1971 - wersja polska
ICS 13.220.01
Elementy dodatkowe PN-B-02864:1997/Az1:2001P