PN-EN 14466+A1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Pompy pożarnicze -- Pompy przenośne -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, badania

Zakres

Podano wymagania dotyczące pomp przenośnych, w których zastosowano pożarnicze pompy wirowe, jak zdefiniowano w EN 1028, napędzanych silnikiem spalinowym, nie przeznaczonych do zamontowania na stałe w pojazdach pożarniczych, nie przeznaczonych do przedłużonego działania bez nadzoru. Określono wszystkie istotne zagrożenia, niebezpieczne sytuacje i wydarzenia związane z motopompami przenośnymi, kiedy one są stosowane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta. Podano również wymagania eksploatacyjne dla pomp przenośnych

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14466+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Pompy pożarnicze -- Pompy przenośne -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, badania
Data publikacji 15-10-2010
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 14466:2005+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 14466+A1:2008 - wersja angielska
ICS 13.220.10