PN-EN 12845+A2:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12845:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i konserwacja

Zakres

Wyszczególniono wymagania i podano zalecenia dotyczące projektowania, instalowania i konserwacji automatycznych urządzeń tryskaczowych w budynkach i zakładach przemysłowych. Podano 85 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12845+A2:2010 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i konserwacja
Data publikacji 28-10-2010
Data wycofania 07-10-2015
Liczba stron 165
Grupa cenowa XC
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12845:2004+A2:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12845+A2:2009 - wersja angielska, PN-EN 12845+A2:2009 - wersja niemiecka
ICS 13.220.20
Zastąpiona przez PN-EN 12845:2015-10 - wersja angielska