PN-B-01700:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć zewnętrzna -- Oznaczenia graficzne

Zakres

Podano 28 oznaczeń wodociągowych sieci zewnętrznych, ujęć wody, zbiorników i innych obiektów wodociągowych oraz 26 oznaczeń zewnętrznych sieci kanalizacyjnych, zbiorników, studzienek i innych obiektów kanalizacyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-01700:1999 - wersja polska
Tytuł Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć zewnętrzna -- Oznaczenia graficzne
Data publikacji 18-03-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Zastępuje PN-B-01700:1985 - wersja polska
ICS 01.080.30, 93.025, 93.030