PN-B-02864:1971 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02864:1997 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Zasady obliczania zapotrzebowania wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zakres

Przedmiotem normy są zasady obliczania zapotrzebowania wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru, dla jednostek osadniczych i zakładów pracy.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02864:1971 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Zasady obliczania zapotrzebowania wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru
Data publikacji 17-12-1971
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.01
Zastąpiona przez PN-B-02864:1997 - wersja polska