PN-B-02864:1997/Az1:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zakres

Zmieniono wymagania dotyczące rozbudowywanych i modernizowanych wodociągów pod względem ich wydajności, gdy rozbudowa lub modernizacja ta wiąże się z koniecznością przebudowy sprawnych technicznie sieci. Zmniejszenie wymaganej wydajności wodociągu dotyczy jednostek osadniczych, w których zamieszkuje mniej niż 2000 mieszkańców

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02864:1997/Az1:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru
Data publikacji 26-10-2001
Data wycofania 29-09-2008
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ICS 13.220.01