PN-EN 993-11:2010 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 11: Oznaczanie odporności na wstrząsy cieplne

Zakres

Opisano dwie altrnatywne metody oznaczania odporności na wstrząsy cieplne zwartych formowanych materiałów ogniotrwałych poprzez gwałtowne chłodzenie powietrzem w celu otrzymania najbardziej wiarygodnych wyników odzwierciedlających zachowanie się materiałów ogniotrwałych w wyłożeniu pieca. Określono stosowanie metody B również do nieformowanych materiałów ogniotwałych

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 993-11:2010 - wersja polska
Tytuł Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 11: Oznaczanie odporności na wstrząsy cieplne
Data publikacji 16-11-2010
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza EN 993-11:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 993-11:2008 - wersja angielska
ICS 81.080