PN-Z-04417:2010 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie n-pentanalu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na zatrzymaniu n-pentanalu na żelu krzemionkowym z naniesioną dinitrofenylohydrazyną, ekstrakcji otrzymanej pochodnej acetonitrylem i analizie otrzymanego ekstraktu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Najmniejsze stężenie n-pentanalu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 2 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04417:2010 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie n-pentanalu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 15-11-2010
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30