PN-EN ISO 10591:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Kity w budynkach i konstrukcjach budowlanych -- Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu wody

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę określania wpływu wody na właściwości adhezji-kohezji kitów o przeważających właściwościach plastycznych, stosowanych w spoinach budynków i w konstrukcjach budowlanych

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10591:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Kity w budynkach i konstrukcjach budowlanych -- Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu wody
Data publikacji 26-04-2022
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 10591:2021 [IDT], ISO 10591:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10591:2007 - wersja polska
ICS 91.100.50