PN-Z-04303:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie izobutyroaldehydu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na chemisorpcji izobutyroaldehydu na żelu krzemionkowym pokrytym 2,4-dinitrofenylohydrazyną, desorpcji otrzymanego w wyniku reakcji 2,4-dinitrofenylohydrazonu izobutyroaldehydu acetonitrylem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie izobutyroaldehydu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 10 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04303:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie izobutyroaldehydu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 13-06-2001
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30