PN-Z-04045-14:2009 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aldehydów -- Część 14: Oznaczanie n-heksanalu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na zatrzymaniu n-heksanalu na filtrze z włókna szklanego z naniesioną dinitrofenylohydrazyną, ekstrakcji otrzymanej pochodnej acetonitrylem i analizie otrzymanego ekstraktu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Najmniejsze stężenie n-heksanalu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 4mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04045-14:2009 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aldehydów -- Część 14: Oznaczanie n-heksanalu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 21-10-2009
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30