PN-Z-04045-16:2010 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aldehydów -- Część 16: Oznaczanie akrylaldehydu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na chemisorpcji akrylaldehydu na żelu krzemionkowym pokrytym 2,4-dinitrofenylohydrazyną, ekstrakcji otrzymanej pochodnej acetonitrylem i analizie otrzymanego ekstraktu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Najmniejsze stężenie akrylaldehydu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,0125 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04045-16:2010 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aldehydów -- Część 16: Oznaczanie akrylaldehydu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 16-11-2010
Data wycofania 03-11-2021
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30