PN-Z-04290:2002 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie glutaraldehydu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu badanego powietrza przez filtr z włókna szklanego pokryty 2,4-dinitrofenylohydrazyną, ekstrakcji powstałego dinitrofenylohydrazonu glutaraldehydu acetonitrylem i analizie otrzymanego ekstraktu wysokosprawną chromatografią cieczową. Najmniejsze stężenie glutaraldehydu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,04 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04290:2002 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie glutaraldehydu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 16-12-2002
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30