PN-HD 60364-7-705:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze

Zakres

Norma dotyczy wszystkich części stałych instalacji w gospodarstwach domowych i ogrodniczych, w których przebywają zwierzęta hodowlane. Zawiera wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem elektrycznym, przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz wymagania odnośnie doboru i montażu wyposażenia

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-HD 60364-7-705:2007/AC:2012E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-HD 60364-7-705:2007 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze
Data publikacji 26-06-2007
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-7-705:2007 [IDT], IEC 60364-7-705:2006 [MOD]
Zastępuje PN-IEC 60364-7-705:1999 - wersja polska
ICS 65.040.01, 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-7-705:2007/A11:2013-03E, PN-HD 60364-7-705:2007/AC:2012E, PN-HD 60364-7-705:2007/A12:2017-10E