PN-IEC 60364-7-705:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-7-705:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

Zakres

Norma dotyczy wszystkich części stałych instalacji w gospodarstwach domowych i ogrodniczych, w których przebywają zwierzęta hodowlane. Zawiera wymagania dotyczące ochrony przed porażeniem elektrycznym, przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz wymagania odnośnie doboru i montażu wyposażenia

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60364-7-705:1999 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
Data publikacji 02-09-1999
Data wycofania 01-10-2009
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-7-705:1984 [IDT]
Zastępuje PN-E-05009-705:1991 - wersja polska
ICS 65.040.01, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-7-705:2007 - wersja angielska