PN-M-75002:2016-10 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania ogólne i badania

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania ogólne i badania dotyczące armatury stosowanej w instalacjach wodociągowych i instalacjach centralnego ogrzewania obiektów budowlanych.

Norma dotyczy wymagań i badań armatury instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania o ciśnieniu nominalnym 1 MPa i temperaturze do 120 ˚C.

Norma ma zastosowanie do:
- zaworów grzejnikowych, regulacyjnych, odcinających oraz zwrotnych i zaporowo-zwrotnych,
- zaworów kulowych centralnego ogrzewania,
- zaworów odpowietrzających centralnego ogrzewania,
- filtrów siatkowych skośnych z siatką filtracyjną ze stali nierdzewnej.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-75002:2016-10 - wersja polska
Tytuł Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania ogólne i badania
Data publikacji 14-10-2016
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Zastępuje PN-M-75002:2012 - wersja polska
ICS 91.140.60