PN-M-75019:2016-10 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania szczegółowe i badania dotyczące zaworów regulacyjnych instalacji centralnego ogrzewania

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania hydrauliczno-regulacyjne oraz eksploatacyjne dla zaworów regulacyjnych w instalacjach centralnego ogrzewania wodnego o ciśnieniu nominalnym 1 MPa i temperaturze do 120 ˚C oraz metody badań charakterystyk hydraulicznych tych zaworów.

Norma nie dotyczy termostatycznych zaworów grzejnikowych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-75019:2016-10 - wersja polska
Tytuł Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania szczegółowe i badania dotyczące zaworów regulacyjnych instalacji centralnego ogrzewania
Data publikacji 14-10-2016
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
ICS 91.140.10