Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Analiza chemiczna surowców i wyrobów krzemionkowych

Zakres

Przedmiotem normy są metody chemicznej i spektrograficzne badania składu chemicznego typowych wyrobów krzemionkowych oraz kwarcytów,piasków i innych skał krzemionkowych,zawierających powyżej 90% SiO2. Normy nie stosuje się do łupków kwarcytowych,które należy analizować wg PN-69/H-04154, jak również do wyrobów krzemionkowych zawierających mineralizatory specjalne,np.tlenek chromowy, tlenek manganowy itp.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04155:1971 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna surowców i wyrobów krzemionkowych
Data publikacji 04-03-1971
Data wycofania 03-07-1986
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-04155:1963 - wersja polska
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-H-04155-08:1986 - wersja polska, PN-H-04155-01:1986 - wersja polska, PN-H-04155-02:1986 - wersja polska, PN-H-04155-03:1986 - wersja polska, PN-H-04155-04:1986 - wersja polska, PN-H-04155-05:1986 - wersja polska, PN-H-04155-06:1986 - wersja polska, PN-H-04155-07:1986 - wersja polska, PN-H-04155-09:1986 - wersja polska