PN-H-04155-04:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-04155:2008 - wersja polska

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Analiza chemiczna surowców i materiałów ogniotrwałych krzemionkowych -- Oznaczanie zawartości tlenku żelazowego

Zakres

Zasada oznaczania. Zależnie od stosowanej metody:
a) wytworzenie barwnego kompleksu jonów żelazawych z 1,10-fenantroliną i pomiar absorpcji przy długości fali 510 nm lub z zastosowaniem filtra zielonego,
b) miareczkowanie jonów żelazowych roztworem EDTA przy pH = 2 wobec kwasu salicylowego jako wskaźnika.

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04155-04:1986 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna surowców i materiałów ogniotrwałych krzemionkowych -- Oznaczanie zawartości tlenku żelazowego
Data publikacji 03-07-1986
Data wycofania 15-01-2008
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-04155:1971 - wersja polska
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-H-04155:2008 - wersja polska