PN-H-04156-09:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Analiza chemiczna surowców i wyrobów magnezytowych i dolomitowych -- Oznaczanie zawartości tlenków potasowego i sodowego

Zakres

Zasada oznaczania. Rozłożenie próbki przez odparowanie z kwasami fluorowodorowym i siarkowym. Rozpuszczenie pozostałości w roztworze kwasu solnego. Rozpylenie roztworu i wzbudzenie pierwiastków alkalicznych w płomieniu powietrzno-acetylenowym. Pomiar natężenia emitowanego promieniowania o długości fali: K-768 nm, Na-589 nm przy zastosowaniu filtrów interferencyjnych. Stłumienie wpływów międzypierwiastkowych dodatkiem odpowiedniego roztworu korekcyjnego, zawierającego w nadmiarze kation konkurujący oraz wodorofosforan amonowy jako odczynnik kompleksotwórczy.

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04156-09:1981 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna surowców i wyrobów magnezytowych i dolomitowych -- Oznaczanie zawartości tlenków potasowego i sodowego
Data publikacji 23-06-1981
Data wycofania 10-11-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-04156:1968 - wersja polska
ICS 81.080