PN-H-04155-09:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Analiza chemiczna surowców i materiałów ogniotrwałych krzemionkowych -- Metoda spektrograficzna

Zakres

Zasada metody. Wzbudzenie sproszkowanej próbki zmieszanej ze spektralnie czystym węglem w łuku prądu zmiennego z kraterów elektrod węglowych, rejestracja widma na płycie fotograficznej i oznaczanie za pomocą fotometru intensywności zaczernienia linii analitycznych poszczególnych pierwiastków. Jako porównawcza służy linia krzemu 256,86 nm. Zawartość danego składnika w próbce odczytuje się na krzywej pracy, sporządzonej na podstawie wzbudzania w analogiczny sposób i naświetlania na tej samej płycie fotograficznej próbek wzorcowych o dokładnie znanym składzie chemicznym.

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04155-09:1986 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna surowców i materiałów ogniotrwałych krzemionkowych -- Metoda spektrograficzna
Data publikacji 03-07-1986
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-04155:1971 - wersja polska
ICS 81.080