PN-H-04155-07:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-04155:2008 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Analiza chemiczna surowców i materiałów ogniotrwałych krzemionkowych -- Oznaczanie zawartości tlenku wapniowego i magnezowego

Zakres

Zasada oznaczania. Roztworzenie próbki w mieszaninie kwasów fluorowodorowego i nadchlorowego i pomiar absorpcji atomowej wapnia i magnezu w płomieniu acetylen-po wietrze przy długości fali 422,7 nm dla wapnia i 285,2 nm dla magnezu.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04155-07:1986 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna surowców i materiałów ogniotrwałych krzemionkowych -- Oznaczanie zawartości tlenku wapniowego i magnezowego
Data publikacji 03-07-1986
Data wycofania 15-01-2008
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-04155:1971 - wersja polska
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-H-04155:2008 - wersja polska