PN-H-04155-01:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-04155:2008 - wersja polska

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Analiza chemiczna surowców i materiałów ogniotrwałych krzemionkowych -- Wytyczne ogólne

Zakres

Przedmiotem normy są metody analizy chemicznej ogniotrwałych wyrobów krzemionkowych, mas krzemionkowych oraz kwarcytów, piasków i innych surowców o zawartości ponad 80% SiO2. Normy nie stosuje się do wyrobów krzemionkowych zawierających mineralizatory specjalne, np. tlenek chromowy, tlenek manganawy itp. lub związki boru, jak również do tworzyw ogniotrwałych zawierających beztlenowe połączenia krzemu, np. węglik krzemu.

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04155-01:1986 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna surowców i materiałów ogniotrwałych krzemionkowych -- Wytyczne ogólne
Data publikacji 03-07-1986
Data wycofania 15-01-2008
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-04155:1971 - wersja polska
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-H-04155:2008 - wersja polska