PN-H-04155:1963 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-04155:1971 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Analiza chemiczna surowców i wyrobów krzemionkowych

Zakres

Przedmiotem normy są metody analizy chemicznej i spektograficznej wszystkich gatunków wyrobów krzemionkowych oraz kwarcytów,piasków i innych skał krzemionkowych,zawierających powyżej 90% krzemionki, z wyjątkiem łupków kwarcytowych,których analizę przeprowadza się wg PN-63/H-04154.

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04155:1963 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna surowców i wyrobów krzemionkowych
Data publikacji 30-09-1963
Data wycofania 01-01-1972
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-H-04155:1971 - wersja polska