PN-A-74036:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory zbożowe -- Kasza manna

Zakres

Norma dotyczy kaszy manny otrzymanej z ziarna pszenicy i używanej do konsumpcji. Określono wymagania organoleptyczne (barwa, zapach, smak po ugotowaniu) i fizykochemiczne (wilgotność, kwasowość, zawartość otrąb, zawartość popiołu, stopień rozdrobnienia, obecność zanieczyszczeń i szkodników jako niedopuszczalna, zawartość metali ciężkich). Ustalono wymagania dla pakowania, przechowywania i transportu. Wymieniono 11 badań, które są stosowane przy kontroli jakości i odbiorze partii. Szczegółowo opisano oznaczanie liczby otrąb

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74036:1988 - wersja polska
Tytuł Przetwory zbożowe -- Kasza manna
Data publikacji 16-02-1988
Data wycofania 18-07-2006
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Zastępuje PN-A-74036:1959 - wersja polska
ICS 67.060