PN-A-74203:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory zbożowe -- Kasza jęczmienna

Zakres

Norma dotyczy kaszy jęczmiennej otrzymanej z ziarna jęczmienia i używanej do konsumpcji. Podano 5 definicji, podział na 3 rodzaje w zależności od stopnia rozdrobnienia. Określono wymagania organoleptyczne (barwa, zapach, kształt, smak po ugotowaniu) i fizykochemiczne (wilgotność, stopień rozdrobnienia, zawartość zanieczyszczeń i szkodników, zawartość metali ciężkich). Ustalono wymagania dla pakowania, przechowywania i transportu. Wymieniono 9 badań, które są stosowane przy kontroli jakości i odbiorze partii

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74203:1987 - wersja polska
Tytuł Przetwory zbożowe -- Kasza jęczmienna
Data publikacji 06-10-1987
Data wycofania 18-07-2006
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Zastępuje PN-A-74203:1976 - wersja polska
ICS 67.060