PN-A-74037:1982 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory zbożowe -- Płatki owsiane

Zakres

W zależności od technologii produkcji norma rozróżnia trzy rodzaje płatków owsianych. Wymagania szczegółowe dla wszystkich rodzajów podano w tabeli. Opisano 15 cech płatków m.in. barwę, wilgotność, kwasowość, przesiew, zawartość różnych rodzajów zanieczyszczeń i metali szkodliwych dla zdrowia. W następnej tabeli podano program badań. Pobieranie próbek, ich przygotowanie, opis badań oraz wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu-według powołanych norm.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74037:1982 - wersja polska
Tytuł Przetwory zbożowe -- Płatki owsiane
Data publikacji 03-03-1982
Data wycofania 15-09-2005
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Zastępuje PN-A-74037:1973 - wersja polska
ICS 67.060