PN-A-74040:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Produkty specjalnego przeznaczenia -- Otręby zbożowe spożywcze

Zakres

Podano charakterystykę otrąb zbożowych, otrzymanych z przemiału oczyszczonego ziarna pszenicy, jęczmienia, owsa i ewentualnie innych zbóż. Ustalono wymagania jakościowe: organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Podano sposób znakowania, pakowania, przechowywania oraz metody badań otrąb zbożowych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74040:1996 - wersja polska
Tytuł Produkty specjalnego przeznaczenia -- Otręby zbożowe spożywcze
Data publikacji 30-12-1996
Data wycofania 30-08-2011
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 200, Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
ICS 67.060