PN-H-04155-08:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-04155:2008 - wersja polska

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Analiza chemiczna surowców i materiałów ogniotrwałych krzemionkowych -- Oznaczanie zawartości tlenku sodowego i potasowego

Zakres

Zasada oznaczania. Rozłożenie próbki przez odparowanie z kwasem fluorowodorowym i siarkowym, rozpuszczenie pozostałości w kwasie solnym, rozpylenie roztworu i wzbudzenie pierwiastków alkalicznych w płomieniu acetylen- powietrze. Pomiar natężenia emitowanego promieniowania o długości fali K-768 nm i Na-589 nm z zastosowaniem filtrów interferencyjnych. Stłumienie wpływów międzypierwiastkowych dodatkiem odpowiedniego roztworu korekcyjnego, zawierającego w nadmiarze jon konkurujący oraz wodorofosforan amonowy jako czynnik kompleksujący.

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-04155-08:1986 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna surowców i materiałów ogniotrwałych krzemionkowych -- Oznaczanie zawartości tlenku sodowego i potasowego
Data publikacji 03-07-1986
Data wycofania 15-01-2008
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-04155:1971 - wersja polska
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-H-04155:2008 - wersja polska