PN-EN ISO 21253-1:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Jakość wody -- Metody dla wielu klas związków -- Część 1: Kryteria identyfikacji docelowych związków za pomocą chromatografii gazowej i cieczowej ze spektrometrią mas

Zakres

W niniejszym dokumencie określono kryteria identyfikacji metodą spektrometrii mas docelowych związków w próbkach wody, niniejszy dokument ma także ogólne zastosowanie do próbek środowiskowych. Niniejszy dokument przeznaczony jest do stosowania w połączeniu z normami opracowanymi do oznaczania określonych związków. Jeżeli znormalizowana metoda analizy określonych związków zawiera kryteria identyfikacji, to te kryteria powinny być stosowane.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21253-1:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Metody dla wielu klas związków -- Część 1: Kryteria identyfikacji docelowych związków za pomocą chromatografii gazowej i cieczowej ze spektrometrią mas
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza EN ISO 21253-1:2019 [IDT], ISO 21253-1:2019 [IDT]
ICS 13.060.50