PN-EN ISO 21253-2:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Jakość wody -- Metody dla wielu klas związków -- Część 2: Kryteria ilościowego oznaczania związków organicznych z zastosowaniem metody analitycznej dla wielu klas związków

Zakres

W niniejszym dokumencie określono kryteria do opracowywania własnej metody opartej na spektrometrii mas do ilościowych analiz wielu klas związków organicznych w zakresie fizykochemicznej analizy wody. Niniejszy dokument jest uzupełnieniem normy ISO/TS 13530, w której zawarto wskazówki dotyczące wstępnej charakterystyki prowadzenia pomiarów poprzez podanie szczegółów dotyczących wyboru metody badania matrycy i wzorców wewnętrznych oraz kryteriów dotyczących wartości odzysku analitu i wzorca wewnętrznego. Niniejszy dokument nie ma na celu zastąpienia obecnie stosowanych norm analitycznych dotyczących związków organicznych, ale ma być źródłem dostarczającym dodatkowych elementów charakteryzujących.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 21253-2:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Metody dla wielu klas związków -- Część 2: Kryteria ilościowego oznaczania związków organicznych z zastosowaniem metody analitycznej dla wielu klas związków
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza EN ISO 21253-2:2019 [IDT], ISO 21253-2:2019 [IDT]
ICS 13.060.50