PN-EN ISO 21676:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie rozpuszczonej frakcji wybranych aktywnych składników farmaceutycznych, produktów przemian oraz innych substancji organicznych w wodzie i oczyszczonych ściekach -- Metoda z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrią mas (HPLC-MS/MS lub -HRMS) po bezpośrednim dozowaniu próbki

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania rozpuszczonej frakcji wybranych aktywnych składników farmaceutycznych i produktów przemian, a także innych substancji organicznych (patrz Tablica 1) w wodzie pitnej, wodach gruntowych, wodach powierzchniowych i oczyszczonych ściekach. Dolny zakres zastosowania tej metody może się różnić w zależności od czułości stosowanego wyposażenia oraz od matrycy próbki. Dla większości związków, których dotyczy niniejszy dokument, zakres wynosi ≥ 0,025 μg/l dla wody pitnej, wód gruntowych i wód powierzchniowych oraz ≥ 0,050 μg/l dla oczyszczonych ścieków. Metodę można stosować do oznaczania kolejnych substancji organicznych lub oznaczania substancji organicznych w innych typach wód (np. w wodach przemysłowych), pod warunkiem że dla każdego przypadku dokładność została zbadana i zweryfikowana, oraz że warunki przechowywania zarówno próbek, jak i roztworów referencyjnych zostały zwalidowane. W Tablicy 1 przedstawiono substancje, dla których oznaczanie zostało zbadane zgodnie z niniejszą metodą. W Tablicy E.1 podano przykłady oznaczania innych substancji organicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21676:2022-01 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie rozpuszczonej frakcji wybranych aktywnych składników farmaceutycznych, produktów przemian oraz innych substancji organicznych w wodzie i oczyszczonych ściekach -- Metoda z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrometrią mas (HPLC-MS/MS lub -HRMS) po bezpośrednim dozowaniu próbki
Data publikacji 13-01-2022
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza EN ISO 21676:2021 [IDT], ISO 21676:2018 [IDT]
ICS 13.060.50