PN-EN ISO 10993-6:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10993-6:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 6: Badania miejscowej reakcji po implantacji

Zakres

Określono metody badań stosowane w celu oceny miejscowego działania materiału implantowanego na żywą tkankę, zarówno na poziomie makroskopowym jak i mikroskopowym. Próbkę do badań implantuje się do miejsca i tkanki odpowiednich do oceny bezpieczeństwa biologicznego materiału. Działanie miejscowe ocenia się przez porównanie odpowiedzi tkankowej wywołanej przez badaną próbkę z odpowiedzią wywołaną przez materiały stosowane w wyrobach medycznych, których kliniczna dopuszczalność została uznana. Metody badań miejscowego działania po implantacji są stosowane do oceny działania subchronicznego (krótkotrwałego, do 12 tygodni) lub działania chronicznego (długotrwałego, dłuższego niż 12 tygodni)

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10993-6:2009 - wersja angielska
Tytuł Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 6: Badania miejscowej reakcji po implantacji
Data publikacji 16-11-2009
Data wycofania 04-04-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 10993-6:2009 [IDT], ISO 10993-6:2007 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC, 90/385/EEC
Zastępuje PN-EN ISO 10993-6:2007 - wersja angielska
ICS 11.100.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10993-6:2017-04 - wersja angielska